left.JPG
 


Strateški Projekt


sofinanciran v okviru
Programa
čezmejnega
sodelovanja Slovenija-
Italija 2007-2013 iz
sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih
sredstevProgetto Strategico


finanziato nell'ambito del
Programma per la
Cooperazione
Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo
regionale e dai fondi
nazionali


Strategic Project


funded under the
Programme for Cross-
Border Cooperation
Italy-Slovenia 2007-
2013, by the European
Regional Development
Fund and national
funds


Slovenija Italia English

Kjer doživetja ustavijo čas____


Scoprici con lentezza____


Discover us slowly____Ta spletna stran je financirana v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013,iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev.


____


Za vsebino te spletne strani je
izključno odgovorna
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,

dal Fondo europeo di sviluppo regionale e
dai fondi nazionali.


____
_


Del contenuto del presente sito Web è
responsabile esclusivamente
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.This website is funded under the
Programme for Cross-Border Cooperation
Italy-Slovenia 2007-2013, by the
European Regional Development Fund
and national funds.


____
_

The content of this website is
solely responsible

DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
_

Repubblica italiana

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Republika Slovenija

Unione Europea
Unione
Europea