Home
Italian - ItalySlovensko (Slovenija)English (United Kingdom)

LOGINCilji

Splošni cilji

Vrednotenje in promocija oblik "sproščujočega turizma", t.j. "slow tourism", na slovenskem in italijanskem območju, ki ga zaznamujejo dragoceni naravoslovno - okoljski elementi in voda, preko izvajanja integriranih in skupnih ukrepov.

Specifični cilji:

  • uvedba nove filozofije – slow turizem;
  • okrepitev turističnih virov;
  • izboljšanje dostopnosti in koriščenja turističnih virov vezanih na vodo na podlagi filozofije "slow";
  • promocija sproščujočih oblik turizma in oblikovanje nišnih sonaravnih turističnih proizvodov;
  • integracija in mreženje okoljskih in ruralnih virov za skupen in integriran razvoj turističnega potenciala; oblikovanje omrežja SLOWTOURISM na čezmejnem območju S Jadrana;
  • razvoj skupne strategije trženja in uvrstitev programskega območja na mednarodno raven; promocija trajnostnih oblik prevoza;
  • oblikovanje novih zaposlitvenih možnosti za lokalno prebivalstvo na področju naravoslovnega in okoljskega turizma.