Home
Italian - ItalySlovensko (Slovenija)English (United Kingdom)

LOGINRezultati

Projekt SLOW TOURISM, ki ga vodi DELTA 2000, je sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013. Po sprejetju projekta s strani Regionalnega sveta Furlanije Julijske krajine lanskega aprila, so se projektne aktivnosti pričele odvijati v maju 2010.

Projekt je razdeljen na 7 delovnih sklopov (WP), ki vključujejo naslednje projektne aktivnosti:

 • WP1 Koordiniranje in upravljanje
 • WP2 Strateško načrtovanje
 • WP3 Skupno razvijanje sistema »Slow Tourism« skozi pilotne projekte
 • WP4 Skupni marketing
 • WP5 Informiranje
 • WP6 Pripravljalne aktivnosti
 • WP7 Komunikacijski načrt

Kratek opis do sedaj že izvedenih projektnih aktivnosti po delovnih sklopih:

WP1  KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE

 • Za upravljanje je bil ustanovljen projektni odbor, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega projektnega partnerja. Naloga odbora je, da sledi izvajanju projekta po WP, pripravlja in ureja poročila o izvedenih aktivnostih ter finančna poročila,  sodeluje na sestankih ter pri vseh aktivnostih potrebnih za izvedbo projekta, vključno z finančnim, administrativnim in upravnim usklajevanjem.
 • Prvo od treh predvidenih srečanj je že bilo izvedeno: »Kick off srečanje« je potekalo v Cerviji v Italiji, 18. in 19. maja 2010. Na srečanju so imeli vsi partnerji v projektu priložnost skupaj razpravljati o aktivnostih, ki bodo v projektu izvedene.

WP2  STRATEŠKO NAČRTOVANJE

 • Strateško načrtovanje je v zaključni fazi analize  obstoječega stanja lokalne turistične ponudbe, ki bo pokazala prednosti in slabosti turističnih zmogljivosti in produktov, s ciljem opredeliti izhodiščno stanje na vsakem območju in okrepiti ter razširiti turistične produkte na podlagi koncepta “Slow Tourism”.
 • Vodilno pri vključevanju produktov “Slow Tourism”   je spodbujanje razvoja in obstoja različnih možnosti “sproščujočega turizma” na posameznih področjih (opazovanje ptic, rečni turizem in turizem ob vodi, kolesarstvo, itd.)  .
 • Priprava strategije »Slow Tourism« za javne in zasebne organizacije je v zaključni fazi. Predvidene so še dejavnosti informiranja lokalnih organizacij z izvedbo 10 delavnic (5 na italijanski in 5 na slovenski strani)  .

WP3 SKUPNO RAZVIJANJE SLOW TOURISM S PILOTNIMI PROJEKTI

 • delavnice so bile izvedene s turistično industrijo projekta območja za širjenje filozofije Slow in spodbujanje orodij, proizvedenih v WP2 - Koledar
 • E "je bil razvit za uporabo za spodbujanje strateškega Slow turizem - download letaki
 • so se začele prve pilotne projekte v zvezi z

WP4  SKUPNI MARKETING

 • Pripravili smo skupni logotip projekta
 • ter nekaj skupnega promocijskega gradiva: letaki, roll-up, brošuro “Slow območja”. >
 • Poleg tega pa izbiramo slow poti na italijanskem in slovenskem območju, ki bodo vključene v predvideno brošuro. Gradio bomo nato uporabili za širjenje in promocijo projekta in slow turističnih poti.

WP5 INFORMIRANJE

V kratkem bomo začeli izvajati aktivnosti za informiranje turističnih akterjev na projektnem območju. Izobraževalni program za usposabljanje vodičev in akterjev bo sestavljen iz teoretskega dela, s katerim bomo širili pojme slow tourisma, smernice itd. ter iz prakse na terenu, ki bo potekala preko “predavanj na terenu”, študijskih ogledov posameznih projektnih območij. Obenem bomo opredelili tudi didaktične aktivnosti namenjene šolam za širjenje tematik slow tourisma, počasnega turizma, sonaravnega in odgovornega turizma. To bomo izvedli preko informiranja in obveščanja dijakov na celotnem območju izvajanja projekta in preko priprave didaktičnega gradiva in študijskih ogledov za šolske upravitelje, ki si bodo ogledali opremljene slow točke, ter osveščanja udeležencev o tematikah slow.  

WP6  PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI

Pripravljalne aktivnosti so končane, cilji, ki smo jih načrtovali pa doseženi skladno z namenom projekta.

WP7  KOMUNIKACIJSKI NAČRT

 • Komunikacijski načrt je zaključen. Projekt je bil predstavljen 20. maja 2010 v Cerviji v Italiji. Na predstavitvi so sodelovali: Nevio Salimbeni, vodja oddelka za turizem v občini Cervia;  Mauro Conficoni in Giancarlo Malacarne iz DELTA 2000 -vodilni partner projekta Emilija-Romanja ter  predstavniki pokrajin, nacionalnih parkov in drugih partnerskih organizacij – 14 predstavnikov iz Slovenije, 7 predstavnikov iz Benečije, 2 predstavnika iz Furlanije Julijske krajine in 4 predstavniki iz dežele Emilija-Romanja.
 • Oblikovanje spletne strani še poteka, stran pa bo kmalu dostopna na spletnem naslovu www.slow-tourism.net. Tam boste lahko videli kako je projekt zamišljen, kdo vse v njem sodeluje, katere aktivnosti potekajo in prebrali vsa gradiva.
 • Spletno stran stalno posodabljamo. Nadalje smo pripravili tudi dve številki elektronskega glasila in smo objavili 67 člankov o projekt na območju izvajanja programa. 
  Newsletter številka 1 (italijansko - slovenski jezik) 
  Newsletter številka 2 (italijansko - slovenski jezik)