Home
Italian - ItalySlovensko (Slovenija)English (United Kingdom)

LOGINOpis projekta

Projekt SLOW TOURISM vključuje 30 partnerjev z vseh upravičenih področij programa in bo trajal 36 mesecev. Partnerstvo sestavljajo lokalne razvojne agencije in lokalne akcijske skupine ter institucionalni organi kot so pokrajine, občine, nacionalni parki, znanstveni oddelek Univerze v Trstu in specializirane organizacije s področja turizma.

Cilj projekta je podpirati in promovirati »slow« turistična potovanja v Italiji in Sloveniji, še posebej na področjih z naravnimi in okoljskimi posebnostmi, kot so naravni parki in zaščitena območja ter reke in vodne poti.

Cilj projekta SLOW TOURISM je pravzaprav podpiranje in povečanje oblik »sproščujočega turizma« in oblikovanje naravi prijaznih turističnih produktov. Aktivnosti so usmerjene v združevanje in oblikovanje mreže okoljskih in podeželskih virov za enoten in skupen razvoj turističnih potencialov. Cilj želimo doseči z vzpostavitvijo celostno zaokroženih ukrepov za promocijo in ovrednotenje mreže SLOWTOURISM na čezmejnem območju S Jadrana preko izvajanja pilotnih projektov na celotnem področju.

Poleg marketinških, komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti, bo projekt uresničen tudi z vzpostavitvijo pravih »Slow točk« v Italiji in Sloveniji.

Vključenost javnih organizacij, narodnih parkov, slovenskih občin, turističnih delavcev in lokalnih razvojnih agencij ter skupin v partnerstvu, bo prispevala k doseganju rezultatov za oblikovanje in promocijo ponudbe »Slow turizem«. Ta bo značilna za območje ob vodnih poteh in naravnih znamenitostih v Italiji in Sloveniji.

Doseganje zastavljenih ciljev je predvideno z  izvedbo mnogih aktivnosti, imenovanih »Delovni paketi«. Ti vključujejo različne projektne aktivnosti: upravljanje in koordiniranje; strateško načrtovanje, ki analizira vsebine potrebne za vključevanje »Slow turizem« produktov;  organiziranje delavnic in ustvarjanje Slow področij; »Slow turizem« ponudba za kolesarje, rečne turiste, ljubitelje ptic in narave ter za športni turizem;  združene marketinške akcije, promoviranje in medijsko oglaševanje, oblikovanje enotnega logotipa; izobraževanje turističnih vodičev in poučevanje v šolah; pripravljalne aktivnosti za doseganje ciljev projekta; komunikacijski načrt ter dejavnosti za razširjanje projektnih aktivnosti in rezultatov na tiskovnih konferencah in seminarjih.

ZANIMIVI DOGODKI

App: "40 poti med Italijo in Slovenijo" - Download

Dogodki...